Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – stavebné úpravy objektu školy a debarierizácia“

Zákazka s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín, Pelhřimovská 1186/10, 026 80, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk
 Prihlásenie menom a heslom
 
Zabudli ste heslo?
 Prihlásenie pomocou eID

18.05.2021 00:54:42