Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne potraviny pre CSS Žarec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62165375 | Kód: 04/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 04/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\23
23.04.2021
26.10.2021 20:34:27