Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Ošetrovacie vozíky 2ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73118647 | Kód: ZTCA-4-2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - ZTCA-4-2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\24
24.09.2021
17.10.2021 18:17:28