Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64965567 | Kód: 18/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 18/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\11\05
05.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 18/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\10\23
23.10.2020
18.10.2021 13:51:42