Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

"Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca - kompletná rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti objektov školy"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64264071 | Kód: 105/2021/SOSCA17nov-12

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 105/2021/SOSCA17nov-12 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\22
22.09.2021
26.10.2021 15:01:13