Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Asanácia juhovýchodnej prístavby NKP Ciachovňa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67674761 | Kód: 0422

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\24
24.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0422_oprava Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\16
16.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0422 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\16
16.10.2019
17.10.2021 17:41:03