Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Interiérové vybavenie služobných bytov ŽSK

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74686556 | Kód: 230

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 230 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\02\20
20.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 230 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\28
28.01.2019
18.10.2021 12:44:36