Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Osobné počítače a príslušenstvo - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22501915 | Kód: 27/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 27/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\09
09.09.2021
21.10.2021 07:42:45