Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov Časť Mrazené koláče

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43076293 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-24

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-24 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\19
19.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-24 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\06
06.11.2020
21.10.2021 08:07:20