Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy - Rekonštrukcia priestorov pod zonu COVID-19

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51048773 | Kód: SZ-009

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SZ-009 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\12
12.03.2021
26.10.2021 20:07:49