Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne potraviny pre CSS Žarec - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 32679935 | Kód: 05/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 05/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\14
14.04.2020
21.10.2021 07:52:23