Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78588410 | Kód: 57/2020/ZPSDSSDK

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\12
12.11.2020
21.10.2021 07:54:35