Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odstránenie havárijného stavu kuchyne CSS Horný Turiec Turčianske Teplice

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76129833

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie havárijného stavu kuchyne CS Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\05
05.08.2019
18.10.2021 12:41:41