Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena 6 okien v Liptovskej nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88281503 | Kód: 13/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 13/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\31
31.08.2020
22.10.2021 11:47:32