Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Nákup elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50014263 | Kód: 03/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 03/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\22
22.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 03/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\19
19.10.2020
17.10.2021 17:52:16