Nákup elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296

Zákazka s nízkou hodnotou | 03/2020 | Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56, Zákamenné
Vyhodnocovanie ponúk

Nákup elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50014263 | Kód: 03/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 10:23:57