Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88084691 | Kód: 13/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 13/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\17
17.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 13/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\08
08.09.2020
 Návrh RD Ostatné dokumenty
2020\09\07
07.09.2020
 Čestné prehlásenie Ostatné dokumenty
2020\09\07
07.09.2020
22.10.2021 12:56:07