Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Celotelový kostný denzitometer

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64363513 | Kód: ZTCA-1-2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Celotelový kostný denzitometer - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\18
18.09.2020
26.10.2021 14:16:04