Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30 - stavebné úpravy prízemia pre vybudovanie oddelenia FBLR

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24162741 | Kód: OP/01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie súťaže - OP/01/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\02
02.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - OP/01/2021 Ostatné dokumenty
2021\03\06
06.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - OP/01/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\05\20
20.05.2021
22.10.2021 12:29:12