Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy sociálnych zariadení na detskom oddelení a gynekologicko - pôrodníckom oddelení

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17596500 | Kód: 12/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 12/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\10\05
05.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 12/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\09\09
09.09.2020
26.10.2021 20:45:19