Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava elektroinštalácie v CSS ORAVA Medvedzie 136, BLOK A

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47642058 | Kód: 1/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\09
09.11.2019
 Príloha č. 6 - Výzva na predloženie ponúk Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 5 - Vyhlásenie uchádzača Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 4 - Zmluva o dielo 1/2019 Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérii Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 2d - 2NP technická správa Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 2c - 2NP rozvádzač B Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 2b - 2NP Rozvádzač A Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 2a - 2NP NN rozvody Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 2 - 2NP Výkaz - výmer - rozpočet Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 1e - 1NP Technická správa Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 1d - 1NP Rozvádzač PR B Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 1c - 1NP Rozvázač PR A Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 1b - 1NP NN rozvody Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 1a - 1NP Detail Príloha
2019\11\03
03.11.2019
 Príloha č. 1- 1NP Výkaz - výmer - rozpočet Príloha
2019\11\03
03.11.2019
22.10.2021 10:59:21