Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Komplex železo-sacharóza - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43846083 | Kód: L1/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - L1/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\08
08.03.2020
26.10.2021 14:56:50