Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Servis vzduchotechniky v Liptovskej nemocnici s poliklinikou

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78990499 | Kód: 24/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 24/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\12\21
21.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 24/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\20
20.10.2020
17.10.2021 18:36:34