Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Streamovacie a záznamové zariadenie pre operačnú sálu DONsP

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69342227 | Kód: I/8-VO-1-10/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-10/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\04\09
09.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-10/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\04\01
01.04.2021
21.10.2021 07:38:13