Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Operačné plášte s výstužou a a bez výstuže

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69423746 | Kód: SZM/2021/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Operačné plášte s výstužou a a bez výstuže - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\05
05.05.2021
26.10.2021 19:11:34