Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59229554

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\10
10.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čistiace a dezinfekčné prostriedky - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\10
10.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č.2 - Predmet zákazky Príloha
2021\08\02
02.08.2021
 Príloha č.1 - Zmluva Príloha
2021\08\02
02.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\02
02.08.2021
26.10.2021 20:41:45