Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zmrazovací mikrotóm

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93157178 | Kód: 20/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 20/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\11\27
27.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 20/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\11\16
16.11.2020
18.10.2021 12:36:28