Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena strešnej krytiny na objekte ľudovej architektúry - obytný dom u Poništov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57586136 | Kód: 2020ZNH007

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Ostatné dokumenty
2020\11\06
06.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH007 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\29
29.10.2020
26.10.2021 13:44:07