Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica – km 20,526 – km 22,000, DSP/DRS

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 36116933 | Kód: 11

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\08\28
28.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\16
16.08.2019
26.10.2021 20:23:21