Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazené ryby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94398699 | Kód: 07/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 07/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\10\03
03.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 07/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\03
03.03.2021
18.10.2021 12:45:23