Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekčné prostriedky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56558962 | Kód: P/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - P/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\31
31.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - P/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\27
27.09.2019
18.10.2021 12:43:07