Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Asanácia juhovýchodnej prístavby NKP Ciachovňa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68062381 | Kód: 0422/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 0422/1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\11\06
06.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0422/1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\24
24.10.2019
22.10.2021 10:54:39