Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

CSS Terchová, pracovisko Havrania 35, 027 05 Zázrivá-prestavba a modernizácia objektu so zabezpečením bezbariérovosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38348968 | Kód: 01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2x.docx Ostatné dokumenty
2021\09\06
06.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 01/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\05
05.08.2021
22.10.2021 12:37:13