Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

IKT vybavenie pre projekt Robotika....a robot ti tyká

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66362680 | Kód: 1/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponúk - 1/2020 Výzva na predloženie ponúk
2020\09\30
30.09.2020
26.10.2021 20:52:15