Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Roztoky na parenterálnu výživu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56886236 | Kód: L6/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - L6/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\07
07.11.2019
22.10.2021 12:49:47