Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Infúzne roztoky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23050565 | Kód: L5/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - L5/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\31
31.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - L5/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\07
07.11.2019
18.10.2021 10:30:29