Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka osobného motorového vozidla

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85502209 | Kód: 7/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky Ostatné dokumenty
2020\10\07
07.10.2020
 Výzva na predloženie ponúk Výzva na predloženie ponúk
2020\10\07
07.10.2020
22.10.2021 11:42:20