Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena okien a schodiskového presklenia vrátane stavebných úprav v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17958170 | Kód: 6/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 6/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\12
12.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 6/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\19
19.02.2020
22.10.2021 12:58:12