Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Sterilizátor

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31521831

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Sterilizátor - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\01
01.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Sterilizátor - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\01
01.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Sterilizátor - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\01
01.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Sterilizátor Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\01
01.03.2019
 Kúpna zmluva - návrh Ostatné dokumenty
2019\02\11
11.02.2019
18.10.2021 10:38:15