Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena termostatických hlavíc a ventilov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57419819 | Kód: Výmena termostatických ventilov

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výmena termostatických ventilov Ostatné dokumenty
2020\07\01
01.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výmena termostatických hlavíc a ventilov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\12
12.06.2020
 Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérii Príloha
2020\06\12
12.06.2020
 Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie Príloha
2020\06\12
12.06.2020
22.10.2021 12:34:17