Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca - zníženie energetickej náročnosti budovy a sanácia vlhkosti v murivách objektu - opakovaná zákazka

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29412640 | Kód: 01/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia elektronickej aukcie - 01/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\22
22.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\30
30.06.2021
26.10.2021 21:01:32