Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Drevený šindeľ (červený smrek)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29952979 | Kód: 2020ZNH010

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2020ZNH010 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\30
30.11.2020
 Zmena vo výzve na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\26
26.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH010 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\20
20.11.2020
18.10.2021 08:41:20