Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – I. etapa a II. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63963634 | Kód: 0039

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia - 0039 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\02\18
18.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 0039 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\23
23.01.2019
17.10.2021 18:12:12