Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení - Hračky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38268209 | Kód: 0159/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 0159/2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2018\11\19
19.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0159/2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\14
14.11.2018
26.10.2021 13:09:10