Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výroba, povolenie osadenia a osadenie veľkoplošných máp v regióne Liptov v počte 7ks a v regióne Turiec v počte 5ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90710593 | Kód: 001

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\06\24
24.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\07
07.05.2019
22.10.2021 12:52:33