Výroba, povolenie osadenia a osadenie veľkoplošných máp v regióne Liptov v počte 7ks a v regióne Turiec v počte 5ks

Zákazka s nízkou hodnotou | 001 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Výroba, povolenie osadenia a osadenie veľkoplošných máp v regióne Liptov v počte 7ks a v regióne Turiec v počte 5ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90710593 | Kód: 001

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 09:08:52