Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Plazmový sterilizátor

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59296322 | Kód: ZTCA-3-2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Plazmový sterilizátor - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\18
18.05.2021
18.10.2021 09:02:37