Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Prenosný ultrazvukový prístroj vyššej triedy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12501036 | Kód: HNsP/4/2021/VO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - HNsP/4/2021/VO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\28
28.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - HNsP/4/2021/VO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\15
15.04.2021
 Príloha - HNsP/4/2021/VO Príloha
2021\04\15
15.04.2021
26.10.2021 20:21:11