Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22172747 | Kód: I/8-VO-1-13/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk - I/8-VO-1-13/2021 Zápisnica z otvárania ponúk
2021\06\23
23.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-13/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\06\08
08.06.2021
22.10.2021 12:13:16