Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému

Zákazka s nízkou hodnotou | I/8-VO-1-13/2021 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02601, Dolný Kubín
Vyhodnocovanie ponúk

Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22172747 | Kód: I/8-VO-1-13/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:27:09